SHARKFLAGE

ORGANIC COTTON là sợi cotton hữu cơ chất lượng tuyệt hảo vì có nguồn gốc từ bông Ai cập sợi siêu dài quý hiếm, được thu hoạch bằng tay và nuôi trồng với các phương pháp và sản phẩm ít gây ảnh hưởng tới môi trường. Để sản xuất cotton hữu cơ, các hệ thống sản xuất sinh học được áp dụng nhằm tránh việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học độc hại gây ảnh hưởng đến sợi bông và môi trường. Việc sản xuất bông hữu cơ được chứng nhận bởi các cơ quan độc lập trong việc kiểm định rằng các nhà sản xuất chỉ sử dụng phương pháp và sản phẩm được phép trong sản xuất sinh học. ORGANIC COTTON đã được cấp chứng nhận về vải may theo tiêu chuẩn quốc tế Global Organic Textile Standard (GOTS).

#SHARKHUB


THE NEW COLOR BADGE

KNITTED INLAID

LASER DENIM

WE USE OUR COOKIES AND THIRD PARTY COOKIES TO IMPROVE THE USER SURFING EXPERIENCE ON OUR WEBSITE. BY USING THIS WEBSITE YOU AGREE TO THE USE OF COOKIES. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE READ OUR COOKIES POLICY.